Johan De Blauwe, Notaris te Zottegem

 

Johan De Blauwe

Notaris te Zottegem

In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 74 artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

51 De voordelen van je testament te registreren!
Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar

52 Een testament opstellen
Klik op de afbeelding om te downloaden

53 Codicil
Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een te

54 Legataris
Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

55 Testamentaire voogdij
Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderja

56 Testament
Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal

57 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris

58 Bewindclausule
Clausule die in een testament wordt opgenomen om aan een derde, een vertrouwenspersoon de opdracht t

59 Strafbeding
Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam be

60 Testamentuitvoerder
De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waaro

61 Duo-legaat
Erven doormiddel van een testament kan duur uitvallen. De erfbelasting kan immers hoog oplopen. Met

62 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het over

63 Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken.

64 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een de

65 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso

66 Naar de notaris voor mijn testament?
De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te ra

67 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerl

68 Welk testament is het beste?
Er bestaan drie soorten testamenten : 1. het internationaal testament Dit is eender welk geschrift

69 Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker

70 Welke formaliteiten moet ik vervullen om in het bezit van de nalatenschap van één van mijn ouders te komen?
1. Er bestaat geen testament of uiterste wilsbeschikking. In dat geval komt de nalatenschap ingevolg

71 Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?
Vergeet het oubollig imago van het testament! Vandaag heeft het testament een meerwaarde in een maat

72 Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond

73 Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?
Wie testament zegt, denkt automatisch aan legaten. Toch kan een testament meer zijn dan een document

74 Rentenieren in het buitenland, heeft dat een invloed op de erfenis van mijn kinderen?
Elk land heeft zijn eigen regels als het op erven aankomt. Wat geldt in België, geldt misschien

Vorige 1 2 3 Volgende