Johan De Blauwe, Notaris te Zottegem

 

Johan De Blauwe

Notaris te Zottegem

Een grond kopen

De regels die gelden bij de aankoop van een stuk bouwgrond verschillen niet fundamenteel van deze die gelden bij de aankoop van een woning. Ook op de aankoop van een grond zal je registratierechten moeten betalen (10% in Vlaanderen en 12,5% in Brussel). Toch zijn er andere specifieke zaken waarop de koper moet letten bij het kopen van een grond met het oog op het bouwen van een woning.

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning, maar van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Niet iedere grond is bebouwbaar

In Vlaanderen mag je niet op elke grond zomaar beginnen bouwen. Dat een grond gelegen is in  woongebied is onvoldoende om te mogen bouwen. Een grond moet immers “bebouwbaar” zijn. Of een grond bebouwbaar is, blijkt uit een goedgekeurde, niet-vervallen omgevingsvergunning.

De verkoper moet één van deze drie documenten  kunnen voorleggen aan de koper. Zo niet heb je als koper geen enkele garantie dat je een bouwgrond koopt. Je kan als koper ook zelf voor een stedenbouwkundige vergunning zorgen. Bovendien kan je de verkoopovereenkomst sluiten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te bouwen.

 

Het is aangeraden om aan de verkoper van de grond een metingsplan te vragen waaruit je de perceelsgrenzen kunt  afleiden. Het is mogelijk dat de verkoper je hiervoor kosten aanrekent, maar anderzijds bespaart het je als koper later discussies over de perceelsgrenzen.